Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

มารู้จักตัวตัดไฟกัน

ตัวตัดไฟ

 

ตัวตัดไฟก็มีไว้เพื่อตัดไฟจากหม้อแบตเตอรี่ไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลออกมาได้เมื่อยามเกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เป็นการป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้ได้ เช่นหากมีการไหลของกระแสไฟไปทำปฏิกิริยากับน้ำมันที่หกหรือรั่วออกมา ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ไม่สามารถจะปิดสวิทซ์กุญแจเพื่อดับเครื่องได้ก็สามารถตัดไฟจากตัวตัดไฟได้เลย

เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับรถแรงทั้งหลาย ถ้าเกิดเหตุเครื่องยนต์มีปัญหาจำเป็นต้องดับเครื่องกะทันหัน ก็ใช้ตัวตัดไฟได้เลย เป็นตัวที่ใช้ในรถแข่งเพราะว่ามันช่วยลดความเสียหายของเครื่องยนต์และตัวถังจากการเกิดอุบัติเหตุได้ดีทีเดียว สามารถช่วยหยุดการทำงานของรถในขณะเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีด้วยการบิดสวิทซ์ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี สวิทซ์ตัดไฟนี้จะมีตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ทั้งภายนอกตัวถังรถและภายในห้องโดยสาร โดยส่วนที่อยู่ด้านนอกเอาไว้ในกรณีที่ผู้ขับด้านในไม่สามารถที่จะทำได้ โดยมีทั้งแบบเป็นก้านบิดและแบบที่เป็นปุ่มกด รถที่มีความรุนแรงมาก ๆ จำเป็นมากที่จะมีเจ้าตัวตัดไฟนี้ไว้ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ความเสียหายก็จะลดน้อยลงไปเยอะ

 

Thanks a lot for ARC เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอบคุณจากใจ Thaisportscar ครับ


Back To Top