Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

รู้จักเกียร์ Close Ratio

เกียร์ Close Ratio คือเกียร์ที่มีการเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ใหม่ให้อัตราทดของแต่ละเกียร์เป็นไป
ตามต้องการโดยการไล่หรือเปลี่ยนเฟืองเกียร์ใหม่ให้ได้รอบและความเร็วที่ต้องการ
เพราะรถธรรมดาบางรุ่นนั้นมีการทดเกียร์ที่ต่างกันมากทำให้เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้ว
รอบหรือบูสท์จะตกไปมาก ทำให้ต้องเสียเวลานานในการไล่รอบ / บูสท์ให้มาเท่าเดิม
ก่อนเปลี่ยนเกียร์ แต่ในการหาอัตราทดใหม่นั้น ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น

ซึ่งถ้าหากว่าเราไล่เฟืองเกียร์ให้มีอัตราทดที่เหมาะสมแล้ว ก็ส่งผลให้การทำงานของเครื่องยนต์
เป็นไปตามที่ใจเราต้องการได้ เช่น ออกตัวเร็วขึ้น รอบเครื่องยนต์ไม่ตกไปมากหลังจาก
เปลี่ยนเกียร์ ฯลฯ

Thanks a lot for ARC เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอบคุณจากใจ Thaisportscar ครับ


Back To Top