Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

Blow of valve แบบ sequential ดียังไง

Blow of valve

Blow of valve แบธรรมดานั้น ตัววาล์วหรือกลไกในการเปิดให้ไอดีที่เกินความต้องการยามถอนคันเร่งระบายออกไปเป็นแบบที่ติดตั้งในแนวตั้ง เมื่อมีการบูสท์ที่สูง ๆ นั้น ไอดีจะมีการถูกอัดเข้าไปด้วยแรงดันที่สูงมาก บางครั้งสูงจนทำให้ไปยกตัววาล์วระบายออกเคลื่อนตัวได้ เป็นเหตุให้ไอดีไหลรั่วออกไปตามจังหวะการยกตัวของวาล์ว แต่ถ้าเป็นแบบ sequential นั้นตัววาล์วระบายออกจะติดตั้งในแบบแนวนอน ทำให้การบูสท์ยิ่งสูงเท่าไหร่ ก็จะกดตัววาล์วให้แน่นสนิทเท่านั้นไม่มีการรั่วไหลของไอดีออกไปได้ .ซึ่งรุ่นใหม่ ๆ จะมีตัววาล์วระบายอยู่ 2 ตัว คือตัวเล็กและตัวใหญ่ซึ่งทำให้การระบายไอดีเป็นไปอย่างเร็วยิ่งขึ้นไปอีก

 

Thanks a lot for ARC เอื้อเฟื้อข้อมูล ขอบคุณจากใจ Thaisportscar ครับ


Back To Top