Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

ทำอย่างไรเมื่อเกิด over heat (เครื่องยนต์ร้อนจัด)ในขณะขับขี่

โดยปกติอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น จะอยู่ที่โดยประมาณ 85 C-90 C และเข็มวัดอุณหภูมิที่แสดงบนแผงหน้าปัทม์จะอยู่ที่ระดับไม่เกินครึ่งหนึ่งของมาตรวัด (สูงไม่เกินกึ่งกลางระหว่างตัว C กับตัว ถ้าเมื่อใดก็ตามเข็มวัดอุณหภูมิสูงจนถึงตัว H นั่นย่อมแสดงH ) ว่าเกิดความผิดปกติในระบบระบายความร้อน (ยกเว้นมาตรวัดอุณหภูมิเสีย)

การที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุดังนี้

  1. น้ำหล่อเย็นภายในระบบไม่เพียงพอสำหรับการระบายความร้อน เช่น เกิดการรั่วในระบบหล่อเย็น

  2. ปั๊มน้ำชำรุดหรือสายพานขับปั๊มน้ำขาด

  3. วาล์วน้ำไม่เปิดตามอุณหภูมิที่กำหนด

  4. พัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน หรือทำงานผิดปกติ

  5. รังผึ้งหม้อน้ำมีเศษผงหรือฝุ่นอุดตันตามครีบระบายความร้อน

เมื่อพบว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดให้ปฎิบัติดังนี้

  1. นำรถเข้าข้างทางแล้วดับเครื่องยนต์

  2. เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องเพื่อให้ความร้อนระบายออกจากเครื่องยนต์ให้เร็วที่สุด อย่าใช้น้ำราดเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย ถ้ามีไอน้ำพุ่งออกมาจากฝากระโปรงหน้ารถ อย่าเพิ่งเปิดฝากระโปรงนะครับ ต้องรอให้ไอน้ำหายไปก่อน ถึงเปิดได้นะครับ

  3. ให้รอจนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิลดลงแล้วจึงเปิดฝาหม้อน้ำ เพราะถ้าเปิดตอนยังร้อนอยู่ น้ำอาจจะพุ่งขึ้นมา ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวท่านเอง ผมเห็นมาหลายรายแล้วครับ ร้ายแรงหน่อยก็เสียโฉมไปเลยเพราะน้ำมีแรงดันสูง และเวลาเปิดควรหาผ้าหนา ๆ หรือถุงมือด้วยนะครับ

  4. เมื่อเครื่องยนต์เย็นแล้ว ค่อยเติมน้ำลงในหม้อน้ำ อย่าเติมตอนร้อน ๆ นะครับ

  5. เวลาเติมน้ำ ให้ค่อย ๆ เติมน้ำอย่างช้า ๆ แล้วติดเครื่องด้วยรอบเดินเบา เมื่อเติมเต็มแล้ว ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง แล้วดูสิ่งผิดปกติ

อีกสาเหตุที่สำคัญคือสายพานขาด ซึ่งผม Webmaster เคยเจอปัญหานี้มา ก็อย่าลืมเช็คสายพานนะครับ เพราะบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกันระบบน้ำก็ได้ครับ

 


Back To Top