Make your own free website on Tripod.com

Click here to go to Main Page!

การพ่วงสายแบตเตอรี่

การพ่วงสายแบตเตอรี่ถ้าเราไม่รู้ขั้นต้องก็ไม่ควรทำนะครับ เพราะแบตเตอรี่จะประกอบไปด้วยน้ำกรดที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อน และจะเกิดก๊าซโฮโดรเจนระหว่างที่ทำการพ่วง ประกายไฟจะทำให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ และไฟลุกไหม้ได้รวดเร็วครับ

ข้อควรระวัง

 1. ให้แน่ใจว่ารถทั้ง 2 คันไม่จอดชิดกันจนผิวสัมผัส

 2. ปิดสวิทช์กุญแจ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เฉพาะรถคันที่แบตเตอรี่หมด

 3. เปิดฝาช่องเติมน้ำกลั่นออกให้หมดทั้งสองคัน โดยใช้ผ้าคลุมแทน

 4. ระหว่างการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามนำสายทั้งสองมาถูกหรือสัมผัสกันเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดประกายไฟ

 5. ห้ามสูบบุหรี่ หรือจุดประกายไฟใกล้ ๆ กับรถที่กำลังพ่วงแบตเตอรี่

ขั้นตอนการชาร์ทแบตเตอรี่

 1. สตาร์ทเครื่องยนต์คันที่แบตเตอรี่ดีไว้ตลอดเวลาระหว่างการพ่วงแบตเตอรี่

 2. ต่อสายพ่วงเส้นแรก (สีแดง) เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ รถทั้งสองคัน

 3. ต่อสายพ่วงเส้นที่สอง (สีเขียวหรือดำ) เข้ากับขั้ว (-) ของรถคันที่แบตเตอรี่ดี

 4. ต่อปลายสายพ่วงเส้นสองที่เหลือเข้ากับเครื่องยนต์หรือตัวถังของรถคันที่แบตเตอรี่หมด ไม่ควรต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่โดยตรง

 5. สตาร์ทเครื่องยนต์ในรถคันที่แบตเตอรี่หมด แล้วเร่งเครื่องประมาณ 2,000 รอบ/นาที สักครู่ จึงปล่อยคันเร่ง

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ออกตามลำดับย้อนกลับ

 7. อย่าให้ปลายสายพ่วงที่ถอดออกจากขั้วแบตเตอรี่ สัมผัสกับโลหะหรือสายพ่วงที่ยังไม่ได้ถอดออกเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

 8. ปิดฝาช่องเติมน้ำกลั่นให้ครบทุกช่อง ผ้าที่ใช้คลุมควรทิ้งไปเลย

 


Back To Top